Biuletyn Informacji Publicznej
Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.arp.gda.pl

Treść strony

Polityka prywatności

 

Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441, NIP 583-000-20-02.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej rodo@arp.gda.pl lub listownie pod adresem: al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk.

Jak pozyskujemy dane?

Dane osobowe otrzymujemy od naszych klientów podczas pierwszego kontaktu biznesowego, a także później, w związku z kontaktami biznesowymi w trakcie nawiązanej współpracy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez ARP?

Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie objętym zgodami na podstawie zawartych umów lub oświadczeń w celu ich realizacji. ARP świadczy usługi zarządzania projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, prowadzenia projektów o zaznaczeniu regionalnym, promocyjne, szkoleniowe (zamknięte i otwarte), doradztwa ogólnego, informacyjne, obsługi informacyjnej inwestora, funduszu kapitałowego oraz proinnowacyjne.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umów; w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi oferowanych przez ARP
 • nawiązywania i prowadzenia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami podobnymi do ARP
 • obsługi reklamacji ARP
 • obsługi zgłoszeń i pism kierowanych do ARP
 • celów podatkowych i rachunkowych
 • kontaktowania się z klientami i interesariuszami

Dane osobowe, co do zasady, przetwarzane są na podstawie zgody oraz w celu wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), w każdym innym przypadku o przetwarzaniu danych osobowych informujemy klienta indywidualnie.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z realizacji umów.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?

Dane osobowe zbierane na potrzeby realizacji ww. celów nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem lub partnerom wspólnych przedsięwzięć na podstawie stosownych umów.

Jakie są prawa w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przekazaniem danych osobowych w celu ich przetwarzania, każdej osobie której dane dotyczą przysługują prawa:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację
 • dostępu do danych osobowych
 • żądania sprostowania danych osobowych
 • żądania usunięcia danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Z powyższych uprawnień można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych stwierdzono, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ARP; zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych; zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: stwierdzono, że dane są nieprawidłowe; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ARP są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

Ponadto istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania danych?

Można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu

Czy dane osobowe są przekazywane?

Nie dokonujemy przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątkiem w tej zasadzie jest uczestnictwo w niektórych misjach gospodarczych, których charakter wymusza takie działanie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 12 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych ARP przetwarza dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, ARP przechowuje dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne (w szczególności w zakresie obsługi funduszy europejskich).

Czy dane osobowe są profilowane lub przetwarzane automatycznie?

Na podstawie podanych danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji usług ARP i wiąże się z koniecznością złożenia stosownego oświadczenia (zgody) lub zawarcia umowy.


Informacje o plikach cookies

Na Urządzeniu końcowym Użytkownika Strona internetowa zamieszcza Pliki cookies.
Podmiotem uzyskującym dostęp do Plików cookies jest Administrator. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie współpracujące z Administratorem.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  dostosowania zawartości Strony internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie dokonywać logowania.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

Dodatkowe informacje o Plikach cookies

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” Pliki cookies przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony internetowej mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” Pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające Pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,
 • „wydajnościowe” Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej,
 • „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje "wydajnościowe" pliki cookies wyłącznie dla celów badania oglądalności i sposobu korzystania ze strony internetowej - pliki przesyłane są do firmy Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (domeny do których wysyłane są ciasteczka: googletagmanager.com, gstatic.com, google.com).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji na temat Plików cookies można uzyskać np.:
na stronie internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl;
na stronie polskiej Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie;
na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych takich jak Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.


 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-16 15:48
 • zmodyfikował: Katarzyna Kaparska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-16 10:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28328
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-16 10:16:26