Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Dostęp do informacji nieudostępnionej

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej określa sposób dostępu do informacji o danym podmiocie, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej:

- na pisemny wniosek (do pobrania poniżej), nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w tym czasie jest to niemożliwe, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację (najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku).

- bez wniosku pisemnego w przypadku informacji która może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej.

Podmiot udostępniający ma obowiązek zapewnić możliwość kopiowania lub wydrukowania bądź przesłania albo przeniesienia informacji na powszechnie stosowany nośnik.

Jeżeli nie ma możliwości przekazania informacji w formie wskazanej we wniosku, wówczas podmiot zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym wnioskodawcę i wskazać formę, w jakiej może mu przekazać wnioskowaną informację. Wnioskodawca, w terminie 14 dni od daty tego powiadomienia, powinien złożyć ponownie wniosek uwzględniając wskazaną przez podmiot formę udostępnienia informacji, w przeciwnym razie postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Podmiot udostępniający informacje ma prawo pobrać opłatę związaną z formą udostępnienia wskazaną we wniosku. O wysokości opłaty podmiot powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Warkusz Maria
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-03 10:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-26 09:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-21 12:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-21 12:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4420
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-21 13:16

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
NIP: 583-000-20-02
REGON: 190044530
Kapitał zakładowy: 26 320 000,00 PLN
Kapitał wpłacony:  26 320 000,00 PLN

Dane kontaktowe

tel.: 58 32 33 100
fax: 58 32 33 200
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl
www.arp.gda.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek,
godz. 8.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 215476
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-02-02 11:48

Stopka strony